Kompletan primjer kako popisati osobu koja privremeno boravi i radi u dijaspori

U ovom dokumentu vam navodimo primjer i pojašnjenja kako da se popišete ako privremeno radite u inostranstvu ili ste u dijaspori i nemate priliku da za vrijeme popisa budete u domovini.

Kompletan primjer kako popisati osobu koja privremeno boravi i radi u dijaspori


Podijeli na Facebook-u

Ovdje je važno naglasiti da ukoliko lice koje živi u inostranstvu ima namjeru da se vrati, te tokom godine dolazi redovno u BiH, obnovio je ili planira da obnovi, ili je kupio imovinu sa namjerom da tu prije ili kasnije živi, ne spada u "klasičnu definiciju" dijaspore. Odnosno, ukoliko su u pitanju građani koji su boravili u Bosni i Hercegovini tokom posljednjih 12 mjeseci izvjesni vremenski period, te imaju namjeru da se vrate u uobičajeno mjesto stanovanja (npr. trenutno su inostranstvu zbog nedostatka radnih mjesta u BiH ili zbog različitih ekonomskih/socijalnih razloga) tada prilikom popisa trebaju navesti vrijeme odsustva iz BiH imajući na umu da kada su posljednji put bili u domovini i navesti isključivo broj mjeseci od zadnjeg boravka, te koliko će biti van države do ponovnog dolaska. Na ovaj način građani (zajedno sa imovinom domaćinstva) postati će dio stalno nastanjenog stanovništva u BiH. U skladu sa zakonom ovo su "lica koja su privremeno odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana" i popis takvih osoba/lica može izvršiti nosilac domaćinstava koji se nalazi u Bosni i Hercegovini u vrijeme popisa.

Pročitajte i slijedeće članke:
- Letak za BiH dijasporu - ne popunjavajte Popisnicu (P-1 IN)
- Uputstvo dijaspori: Kako se ispravno popisati?
- Način provođenja popisa
- Fondacija "Popis 2013" - Kako se pravilno popisati

Pitanje 1-7

Naime, ako ste nosilac domaćinstva, koji je iz dijaspore došao da popiše sebe i ostale clanove domaćinstva, morate na prvo pitanje odgovoriti da ste u BiH stalno nastanjeni (odgovor 1a) ili da ste se upravo doselili (prije 30.9.2013) da tu ostanete. Ako tako ne odgovorite onda ne možete popisati ostale ukućane koji su trenutno odsutni.
- Više informacija imate ovdje

Pitanje 1

Za osobe koje u mjestu popisa privremeno žive više ili manje od 12 mjeseci zbog rada (na određeno ili neodređeno vrijeme, imaju zanatsku, ugostiteljsku ili neku drugu radnju, zbog sezonskih poslova, upućeni od radne organizacije radi izvođenja građevinskih, montažnih i drugih radova), školovanja, liječenja, posjeta porodici ili prijateljima, boravka u kući za odmor ili sličnih razloga, obilježava se odgovor “b” i prelazi na pitanje 3B.

Dakle, prilikom davanja podataka za odsutnog člana domaćinstva, nosilac domaćinstva, na prvo pitanje odgovara odabirom opcije:
b) Član domaćinstva odsutan iz mjesta popisa zbog rada/školovanja ili boravka u drugom mjestu u BiH ili inostranstvu.

Pitanje 2 - Da li je osoba prisutna u mjestu popisa

Mjesto stalnog stanovanja je naseljeno mjesto u kojem osoba koja se popisuje prije “kritičnog momenta popisa” trajno živi sa članovima svog domaćinstva ili sama (samačko domaćinstvo) najmanje 12 mjeseci ili kraće od 12 mjeseci, ali sa namjerom da u tom mjestu živi najmanje 12 mjeseci.

Odgovor “Da” obilježava se za svaku osobu koja je u momentu popisa prisutna u mjestu stalnog stanovanja i prelazi na pitanje 8.

Odgovor “Ne” obilježava se za osobu (član domaćinstva) koja se u vrijeme popisa nalazi u nekom drugom mjestu u zemlji ili u inostranstvu (zbog rada, školovanja ili drugih razloga) i prelazi na pitanje 3A. Prilikom upisivanja odgovora na ovo pitanje popisivač obavezno provjerava da li je za svaku odsutnu osobu u koloni 10 Spiska osoba (obrazac P-2) upisana jedna od ponuđenih šifri razloga odsustva.

Dakle, ovdje navodite da Osoba nije prisutna u mjestu popisa.

Pitanje 3 - razlog odsustva

Nakon odgovora na pitanje br. 2 popisivač samostalno upisuje šifru razloga odsustva iz mjesta stanovanja (odsutna osoba je prethodno upisana u “Spisak osoba” domaćinstva i ukoliko je razlog odsustva osobe rad ili boravak u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu – na pitanju 3. upisuje se šifra 05).

Pažnja: Prije nego što prepiše odgovarajuću šifru, popisivač još jednom provjerava da je upisana odgovarajuća šifra razloga odsustva za članove domaćinstva.

Pitanje 4 - Dužina odsustva

Za osobe odsutne iz mjesta stalnog stanovanja upisuje se podatak o dužini njihovog odsustva. Za osobe koje su odsutne kraće od jedne godine upisuje se ukupan broj navrÅ¡enih mjeseci njihovog odsustva  (npr. 4 mjeseca od kada je osoba otiÅ¡la) i prelazi se na sljedeće pitanje (pitanje 5). Na primjer, ako se osoba nalazi na radu u inostranstvu 7,5 mjeseci, kao odgovor na ovo pitanje u kućice treba upisati 7.

Pitanje 5 - Koliko još osoba namjerava da bude odsutna

Ukoliko osoba u narednom periodu namjerava biti odsutna iz mjesta popisa kraće od godinu dana (npr. 6 mjeseca) do narednog dolaska/boravka u domovini popisivač će na pitanju 5. upisati navedeni broj mjeseci. Ovako popisana osoba bit će ubrojana u stalno nastanjeno stanovništvo određene teritorije.

Dakle, na pitanje br. 4 navodi se koliko je osoba odsutna iz BiH od zadnjeg boravka a na pitanje 5 se odgovara za koliko mjeseci će osoba doći nazad u domovinu.

VAZNO! Ako zbir mjeseci u odgovorima na pitanje 4 i 5 prelazi 11 mjeseci onda ta osoba neće biti uračunata u stalno naseljena lica u BiH.

Pitanje 6 - Mjesto u kojem se nalazi odsutna osoba

Za odsutne osobe koje se nalaze u inostranstvu, kao i za privremeno prisutne osobe iz inostranstva u prvi i drugi red se ne upisuje ništa, a u treći red se upisuje samo naziv strane države. Dakle, ovdje odgovarate u kojoj državi ste na privremenom radu.

Pitanje 7 - Učestalost vraćanja u mjesto stalnog stanovanja

Na sedmom pitanju se radi o dolasku rjeđe od jednom sedmično (najvjerovatnije u većini slučajeva je tako).

Primjer odgovora 1-7

Pitanje 1-7

Pitanje 8-9

Za mjesto rođenja treba upisati ono mjesto (naseljeno mjesto, općina ili strana država) gdje je osoba stvarno rođena, a koje je upisano u lične dokumente.
Ukoliko je osoba rođena u inostranstvu, ukuljučujući i države sa prostora nekadašnje SFRJ, potrebno je obilježiti odgovor „U drugoj državi“ i upisati naziv strane države.

Pitanje 9 odnosi se na mjesto stalnog stanovanja vaše majke u vrijeme kada je osoba koja se popisuje rođena.

Pitanje 10-11 (VAŽNA PITANJA)

Na ova pitanja je lahko pogrešno odgovoriti. Pažljivo čitajte.

Pitanje 10 - Da li se osoba doselila iz drugog mjesta ili druge države

Da bi odredio da li se osoba doselila u mjesto stalnog stanovanja iz drugog mjesta u Bosni i Hercegovini ili iz druge države, popisivač mora prvo da utvrdi da li osoba neprekidno od rođenja živi u mjestu stalnog stanovanja. Znači ukoliko ne živite u mjestu koje ste naveli u odgovoru na pitanje br. 9 ondaje vaš odgovor Da.

Smatra se da se lice doselilo u mjesto popisa i ako je bilo raseljeno/izbjeglo duže od godinu dana iz mjesta popisa u kome je živjelo ali se ponovo vratilo. Dakle odgovor je u tom slučaju "Da" i prelazi se na pitanje 11.

Pitanje 11 - Odakle se osoba doselila u mjesto popisa

Ukoliko se osoba na adresu stalnog stanovanja doselila iz drugog naseljenog mjesta u BiH potrebno je obilježiti odgovor "Iz drugog mjesta u BiH", u predviđene kućice upisati naziv naseljenog mjesta i naziv općine kojoj naseljeno mjesto pripada, kao i mjesec i godinu doseljenja u mjesto stalnog stanovanja.

Ukoliko se osoba na adresu stalnog stanovanja doselila iz inostranstva uključujući i države sa prostora nekadašnje SFRJ potrebno je obilježiti odgovor "Iz druge države", u predviđene kućice upisati naziv strane države, kao i mjesec i godinu doseljenja u mjesto stalnog stanovanja.

Smatra se da se osoba doselila u naselje popisa ako je u nekom razdoblju svog života bila stanovnik nekog drugog naseljenog mjesta u BiH ili neke druge strane države gdje je boravila najmanje godinu dana.

Napomena: Kod ovog pitanja je bitno zadnje doseljenje. Tako, ako se osoba u toku života selila više puta, ovde je bitno iz kojeg se naseljenog mjesta (ili države) doselila u mjesto popisa. Čak i ako je osoba nekada živjela u mjestu popisa, pa se odselila u neko drugo mjesto i opet se vratila da živi u mjesto popisa, na ovom pitanju se treba upisati iz kog mjesta (države) se osoba doselila u mjesto popisa.

Primjer odgovora 10-11

Pitanja 10-11

Pitanje 12 - da li je osoba živjela van BiH godinu ili duže

Ovo pitanje se odnosi na osobe koje su se doselile iz inostranstva uključujući i republike bivše SFRJ, kao i na povratnike s rada/boravka u inostranstvu.
Ukoliko je osoba ikada živjela neprekidno duže od godinu dana u inostranstvu u predviđene kućice treba upisati naziv države u kojoj je osoba živjela/boravila i mjesec i godinu doseljenja.

Nakon toga, potrebno je utvrditi i obilježiti jedan od navedenih razlog doseljenja (posao, školovanje, porodični razlozi, prinudni razlozi ili ostali).
"Ostali" razlozi doseljenja u mjesto popisa podrazumijevaju se svi ostali razlozi koji nisu navedeni.

Primjer odgovora 12

Pitanje 12


Pitanje 13 - mjesto u kojem je osoba živjela 1991.

Ukoliko je osoba u vrijeme Popisa 1991. godine stanovala na istoj adresi gdje trenutno stanuje, obilježava se odgovor "U mjestu gdje i danas živi" i prelazi se na sljedeće pitanje (pitanje 14.).

Za osobe čije je mjesto stanovanja u vrijeme Popisa 1991. godine bilo u drugom naseljenom mjestu u BiH, potrebno je obilježiti odgovor "U drugom naseljenom mjestu u BiH", a zatim, u predviđene kućice, upisati sadašnji naziv naseljenog mjesta i općine.

Za osobe čije je mjesto stanovanja u vrijeme Popisa 1991. godine bilo u inostranstvu, potrebno je obilježiti odgovor "U drugoj državi", a zatim, u predviđene kućice, upisati naziv strane države.

Pitanje 14-15

Pitanje 14 - Da li je osoba bila izbjeglica iz BiH

Izbjeglice iz BiH su državljani BiH koji su se nalazili izvan BiH, a koji su zbog sukoba bili prognani iz svog prebivališta ili su napustili svoje prebivalište u BiH i izbjegli u inostranstvo nakon 30. aprila 1991. godine iz opravdanog straha da će biti prognani zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti ili svojih političkih mišljenja i koji nisu u mogućnosti da se sigurno i dostojanstveno vrate u svoje ranije prebivalište.

Ukoliko je osoba koja se popisuje bila izbjeglica iz BiH obilježava se odgovor „Da“ i prelazi se na sljedeće pitanje.

U slučaju da osoba poslije 1991. godine nije bila izbjeglica obilježava se odgovor “Ne” i prelazi se na pitanje 16.

Pitanje 15 - Da li se osoba vratila iz izbjeglištva

Obavezno popunite da ste se vratiliiz izbjeglištva!

Osoba koja vratila iz izbjeglištva u mjesto iz kojeg je izbjegla obilježava odgovor "Da, u mjesto iz kojeg je izbjegla".

U slučaju da se osoba iz izbjeglištva vratila u neko drugo mjesto unutar BiH obilježava se odgovor "Da,u drugo mjesto u BiH".

Primjer odgovora 14-15

Pitanje 14


Pitanje 16-18

Pitanje 16 - da li je osoba bila raseljena u NiH

Raseljene osobe su državljani BiH koji su nakon 30. aprila 1991. bile raseljene na teritoriji BiH usljed sukoba, progona, iz osnovanog straha od progona ili kršenja ljudskih prava i nisu u mogućnosti (ne postoje uvjeti) da se na bezbjedan i dostojanstven način vrate u svoje ranije prebivalište.

Pitanje 17 - da li se osoba vratila u mjesto iz kojeg je raseljena

U slučaju da se osoba koja se popisuje vratila u mjesto iz kojeg je raseljena (povratnik), obilježava se odgovor „Da“ i prelazi na pitanje 19. Za sve ostale slučajeve obilježava se odgovor „Ne“, i daje se odgovor na sljedeće pitanje (pitanje 18).

Pitanje 18 - da li osoba još uvijek ima formalno-pravni status izbjeglice

Ovdje odgovarate Ne.

Pitanje 19-20 (VAŽNA PITANJA)

Pitanje 19 - državljanstvo države

Odgovor se daje obilježavanjem jednog od navedenih odgovora (BiH, BiH i druge države, druge države ili bez državljanstva) na bazi izjave osobe koja daje podatke.
Ukoliko je obilježen odgovor "BiH i druge države" potrebno je upisati naziv strane države čije državljanstvo osoba ima.

Ako imate dvojno državljanstvo slobodno upišite i državljanstvo druge države.

Pitanje 19.1 - državljanstvo entiteta

Izuzetno je važno da se ne izjašnjavate o državljanstvu entiteta. Ne može se biti državljanin entiteta već samo države.

Pitanje 20 - zakonsko bračno stanje

Oženjenom/udatom smatra se osoba koja je sklopila brak prema važećim zakonskim propisima, i svaki brak upisan u matičnu knjigu vjenčanih. Ukoliko je osoba sklopila brak samo u crkvi ili džamiji, ne smatra se da je oženjena/udata.

Primjer odgovora 19-20
Pitanja 19-20

Pitanje 21-23

Pitanje 21- da li osoba živi u neformalnoj zajednici

Dvije osobe se smatraju partnerima u neformalnoj zajednici kada imaju mjesto stalnog stanovanja u istom domaćinstvu, nisu međusobno vjenčane, a imaju međusobnu vezu sličnu braku.

Pitanje 22 - ukupan broj živorođene djece

Na ovo pitanje odgovor daju samo samo osobe ženskog pola stare 14 i više godina, koje su rađale, bez obzira na njihovo bračno stanje.
Ako se odgovori na ovo pitanje odgovara se i na pitanje 23.

Pitanje 23 - mjesec i godine rođenja djece

Ukoliko je žena rodila više od dvoje (živorođene) djece, pored mjeseca i godina rođenja prva dva djeteta, u predviđene kućice, upisuje se mjesec i godina rođenja najmlađeg živorođenog djeteta.
Ukoliko je na pitanje 22. odgovor 00, u kućice pored ovog pitanja ne treba ništa upisivati.

Pitanje 24-26 (VAŽNA  PITANJA)

Pitanje 24 - Etničko / nacionalno izjašnjavanje

Jako je važno da se izjasnite kao Bošnjak. Dakle ako se izjasnite kao Bosanac, Musliman, hercegovac i sl. bićete svrstani u grupu ostalih što Bošnjake može dovesti u relativnu manjinu u BiH.

Pitanje 25 - Izjašnjavanje o vjeroispovijesti

Većina Bošnjaka je islamske vjeroispovjesti ali Bošnjak može biti i drugih vjeroispovjesti ili ateista. Izbor je slobodan.

Za djecu mlađu od 15 godina odgovor na ovo pitanje daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj.

Primjer odgovora 24-25Pitanje 26 - Maternji jezik

Obavezno navesti Bosanski.
Za gluhe, nijeme i gluhonijeme osobe treba navesti jezik kojim se u njihovoj kući pretežno govori.
Za djecu mlađu od 15 godina odgovor na ovo pitanje daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj.

Primjer odgovora 26
Pitanja 27-39

Odgovorite onako kako smatrate da je tačno.

Pitanje 40 - mjesto rada

Na ovo pitanje odgovaraju sve osobe koje rade ili se školuju. Ukoliko osoba radi u drugoj državi obilježava se odgovor "U drugoj državi", a zatim se, u predviđene kućice, upisuje samo naziv strane države.

Pitanje 41-46

Odgovorite onako kako smatrate da je tačno.


comments powered by Disqus