popis2013

popis2013

June 28 2022#עו"ד אייל בסרגליק

עו”ד אייל בסרגליק הגיש בשם ארגון נשות השוטרים והסוהרים עתיר דחופה לבג”צ. עו”ד אייל בסרגליק הגיש בשם ארגון נשות השוטרים והסוהרים עתיר דחופה לבג”צ מינויה ...

Cfao2 min read

November 02 2018#אריאל רוט

פירמה חדשה: עו”ד אריאל רוט ועו”ד עמית חדד הקימו משרד חדש הכירו את משרדם החדש של עו”ד אריאל רוט ועו”ד עמית חדד. מהפרקליטים המובילים והמשפיעים בישראל. השי...

Cfao3 min read